Piegāde

Piegāde Rīgā: 0 EUR (pasūtījumiem virs 20 EUR); 3 EUR (pasūtījumiem līdz 20 EUR).

Piegāde citur Latvijā:  0 EUR (pasūtījumiem virs 30 EUR); 5 EUR (pasūtījumiem līdz 30 EUR).

Lielgabarīta preču piegādes izmaksas tiek rēķinātas atsevišķi, pamatojoties uz piegādes kompānijas standarta tarifiem.

Piegādes izmaksas tiek iekļautas preču pasūtījuma rēķinā.
Prece tiek piegādāta, izmantojot kurjerdienestu “DPD Latvija”
Saņemot preci no kurjerdienesta “DPD Latvija” Klients paraksta pavadzīmi un nekavējoties atdod to kurjerdienesta “DPD Latvija” pārstāvim. Kurjerdienests “DPD Latvija” neatbild par preču atgriešanu preču pārdevējam.

Pārdevējs patur tiesības vienpusēji koriģēt piegādes izmaksas, ja piegādes kompānija ir veikusi izmaiņas savos tarifos.

Piegādes laiks. Klients pasūtīto preci saņems 1-5 darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža.

Piegādes adrese: veicot pasūtījumu, Klients norāda sev vēlamo preces saņemšanas adresi.

Preces cena. Interneta veikalā norādītā cena ir galēja, tajā ir iekļauts arī PVN (pievienotās vērtības nodoklis).

Atteikuma tiesības. Klientam ir tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atteikt pasūtījumu, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību. Klients var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Klients ir saņēmis preci. Klients zaudē atteikuma tiesības, ja tas ir lietojis preci. Atgriežot preci Klients netiek atbrīvots no maksas, kas saistīta ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

NAUDAS ATGRIEŠANAS PROCEDŪRA
Klienta atgrieztās preces tiek nogādātas pie Preču pārdevēja, kur tiek izvērtēti sekojoši nosacījumi, vai:

  • prece nav lietota,
  • vai ir 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā,
  • oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi bija precei pievienoti).


Ja Preču pārdevējs konstatē, ka Klients ir lietojis preci un tā vairs nav 100% pārdošanas stāvoklī un izskatā, tad nauda netiks atgriezta. Ja nosacījumi tika ievēroti, tad Preču pārdevēja pienākums ir nekavējoties, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci, lietu vai pakalpojumu samaksāta līdz pasūtījuma līguma izbeigšanas brīdim. Ražotājs, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci vai lietu, kamēr patērētājs nav atdevis preci vai lietu vai arī nav iesniedzis preces vai lietas atdošanu vai nosūtīšanu apstiprinošus dokumentus.